Om tävlingen

Det hela började hösten 2006 då TUR-mässan började med konceptet Meetings@TUR, en satsning på att lyfta in möten i TUR-mässans utbud. Avisita fick förfrågan om att representera bredden i mötesbranschen och gärna på ett sätt utanför de traditionella mässramarna. Tankarna om en tävling började växa fram…


Tre år senare kan vi stolt konstatera att tävlingen har varit en stor framgång och ett unikt forum för mötesindustrin att visa upp den enorma bredd av aktörer och variabla utbud av möteskoncept som finns runt om i Norden.

Syfte

Syftet med tävlingen är att visa upp det breda utbud av mötesmiljöer och koncept som finns runt om i Norden. Genom ett antal bedömningskriterier fokuseras tävlingen på hur anläggningen använder olika miljöer, både inomhus och utomhus, i sitt/sina möteskoncept i syfte att hjälpa kunden uppnå rätt
resultat med sitt möte.

Bedömning

Juryn bedömer det tävlande bidragen utifrån följande kriterier:

  • Säregenhet - Hur unik är mötesmiljön och konceptet?
  • Tema - Hur genomarbetat och genomgående är konceptet?
  • Inspiration - Hur främjar miljön och konceptet mötets kreativitet och kommunikation?
  • Resultat - Hur bidrar miljön och konceptet till att uppnå mål och resultat?

Juryns bedömning grundar sig till hälften på er skriftliga anmälan och till hälften på mötesmiljön som ni presenterar på TUR-mässan.

Besökarna på mässan röstar fram sin favorit bland de nominerade; Besökarnas Val.

De tävlande bidragen bedöms ej utifrån faciliteter, såsom teknikutbud och övrig standard eller tillgänglighet, kapacitet, ekonomi och priser.

Genomförande

De åtta finalisterna ställer ut de tävlande mötesmiljöerna på Meetings@TUR på TUR-mässan i Göteborg. I år gestaltas tävlingsbidragen tillsammans foton, bildspel och dylikt av ett föremål; mötesmiljöns signum. Det kan vara en möbel, färg, form eller annat som representerar det unika i er miljö.Momentet att bygga upp och gestalta sin mötesmiljö är borttaget år 2010.

Vem kan tävla?

Alla aktörer som erbjuder en inspirerande miljö för möten är välkomna att delta i tävlingen. Det spelar ingen roll om ni är en anläggning eller arrangör, traditionell eller väldigt nischad, stor eller liten, enda kravet är att ni har en mötesmiljö och ett säljbart koncept för möten i Norden.

Tävlingen genomförs i följande steg:

  • Sista dag för anmälan är den 29 januari 2010
  • Juryn nominerar åtta finalister från de anmälda bidragen
  • De nominerade bidragen presenteras på KONFEX & EVENTS i Göteborg 10-11 februari 2010
  • De nominerade bidragen visar upp sina koncept på TUR-mässan 25-26 mars 2010
  • Besökarna på mässan röstar fram sin favorit bland de nominerade – Besökarnas Val
  • Juryn utser årets mötesmiljö, vinnaren av titeln ”Avisita Inspirerande Mötesmiljö 2010”

Viktiga datum 2010

29 januari

Sista dag för anmälan

10 februari

De åtta nominerade bidragen presenteras i samband med KONFEX & EVENTS i Göteborg

25 mars

TUR-mässan startar, juryn gör sin bedömning av mötesmiljöerna

26 mars

Vinnarna av Avisita Inspirerande Mötesmiljöer 2010 och Besökarnas Val 2010 presenteras 

  Avisita Travel AB har ställt säkerhet till Kammarkollegiet enligt resegarantilagen

Kontakta oss   Om Avisita   Cookies